Què fem?

Els nostres objectius són cooperar amb el centre per aconseguir un educació de qualitat, gestionar totes les activitats i serveis fora de l’horari lectiu i promoure la participació de les famílies en les activitats del centre.

 • Col·laborem amb l’equip docent en el bon funcionament de l’escola.
 • Aportem finançament a l’escola en alguns aspectes on el seu pressupost no hi arriba, per exemple, hem comprat pissarres digitals, hem ampliat fons biblioteca etc.
 • Formem part amb representació pròpia al Consell Escolar del centre*.
 • Atenem i canalitzem les inquietuds o iniciatives dels pares i mares relacionades amb l’escola, a través de les institucions escolars, el Consell, els delegats de curs i les comissions.
 • Gestionem el servei d’acollida de matí i la ludoteca de tarda.
 • Impulsem, organitzem i fem seguiment de més de 19 tipus d’ activitats extraescolars.
 • Impulsem i organitzem el Casal i les Colònies d’Estiu.
 • Organitzem les festes de: Benvinguda P3, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, Fi de curs, i Comiat de 6è, alhora que també com col·laborem amb l’escola en les festes internes de Carnestoltes i Sant Jordi.
 • Gestionem i dinamitzem la Colla de geganters i els Timbalers.
 • Organitzem xerrades de formació adreçada a pares i mares (Escola de Pares).
 • Tramitem les sol·licituds de subvencions a l’Ajuntament per a les activitats extraescolars, i busquem altres ajudes econòmiques que ens permetin obtenir mes recursos.
 • Impulsem i coordinem, juntament amb els monitors de menjador, l’hort escolar.
 • Impulsem, creem i gestionem els diferents canals de comunicació de l’AFA amb les famílies (Web, Facebook).
 • Gestionem tots els tràmits administratius necessaris pel bon funcionament de l’AFA.
 • Administrem i gestionem el recursos econòmics que aporten els associats.

*Òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. Hi ha representats tots els col·lectius: direcció, professorat, alumnat, pares i mares i personal d’administració i serveis. La funció principal és vetllar pel bon funcionament i l’organització del centre.

Llegir més

Com ens organitzem?

Llegir més

L’AFA som més que un gra de sorra dins la vida de l’escola: Som la veu de totes les famílies treballant per una educació de qualitat.

Per això necessitem gent com tu: Gent que cregui que l’educació és una responsabilitat compartida amb l’escola i s’impliqui en la gestió i activitats de l’AFA.

Tant se val si disposes d’una hora al mes o a la setmana, la teva cooperació és valuosa.

Participes?