Comissió Delegats

Objectiu:

Esdevenir un punt de contacte transversal per a qualsevol comunicació entre AFA, escola i famílies. Per això, la comissió de delegats treballa molt estretament amb la comissió de comunicació.

Organització:

Es formada per un responsable de comissió i tots el delegats i delegades escollits a inici de curs entre tots el pares i mares d’una classe.

Tasques:

  • Facilitar que cada grup classe compti amb un delegat, en cas de vacant, comunicar-ho al grup classe i, en qualsevol cas, animar a participar explicant les tasques bàsiques dels delegats.
  • Responsabilitzar-se de la recollida de dades del delegats del curs i de mantenir-la actualitzada.
  • Ajudar a assumir el càrrec als nous delegats, especialment, als nouvinguts de P3.
  • Dinamitzar la comunicació amb el grup de delegats, treballant de manera alineada amb la comissió de comunicació.
  • Recollir les inquietuds i propostes dels diferents delegats, i contestar els dubtes que puguin sorgir.
  • Reunir-se trimestralment per informar de les accions realitzades i pendents i per rebre/proposar suggeriments, propostes de millora etc.

 Vols participar?

Participar en una comissió no significa necessàriament assistir a reunions als vespres, sinó que comporta coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca determinada (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes, revisar factures, anar a comparar allò que es necessiti, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients…).

Contacta

Contacta amb la comissió

Contacta

Tornar a la pàgina de comissions