Pojecte: Casal d’Estiu

Objectiu:

Coordinar el casal d’estiu, vetllant en tot moment per la seva qualitat i millora continua.

El casal d’estiu té lloc a partir de la setmana següent a la del fi del curs acadèmic fins la darrera setmana de juliol.

Actualment, el casal d’estiu és gestionat per LleureEducat.

Tasques:

  • Coordina amb el proveïdor del servei, l’organització del casal d’estiu (vacances juny i juliol).
  • En coordinació amb la comissió de comunicació, facilitar informació a totes les famílies interessades en inscriure’s (xerrades informatives, comunicats).
  • Fer el seguiment del funcionament del casal i resoldre les incidències.
  • Facilitar la comunicació entre el proveïdor i les famílies: Informant de tot allò necessari per a l’activitat, recollint qualsevol proposta o inquietud de les famílies, així com resolent dubtes.
  • Vetllar per la qualitat del servei i la seva millora continua.

 Vols participar?

Participar en una comissió no significa necessàriament assistir a reunions als vespres, sinó que comporta coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca determinada (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes, revisar factures, anar a comparar allò que es necessiti, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients…).

Contacta

Contacta amb la comissió

Contacta

Tornar a la pàgina de comissions