Inscripció

Des de l’AFA sempre recomanem que triïs l’activitat extraescolar implicant al teu fill/a, així segur vindrà motivat per aprendre i participar en la dinàmica de l’activitat.

Per procedir a la inscripció podeu fer-ho per dues vies diferents:

  • On-line a través de la plataforma Ampasoft que hem creat per inscripcions
  • Físicament el dia i lloc que es comunicarà en el butlletí d’inici de curs i en el nostre Facebook Ampa.

No seran vàlides en cap cas les inscripcions de famílies que no hagin signat la llei de protecció de dades i no estiguin al dia dels pagaments de la quota de l’AFA.

Signa la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDC)

Llistat activitats

Consulta l’horari de les activitats extraescolars


Horari

Consulta l'horari de totes les activitats

Horari