Funcionament i Normativa

Inici activitat extraescolars:

 • Primer dia d’escola: Només Acollida matins i ludoteca (a partir segon dia d’escola, llevat P3 que no començarà el primer dia escolar sinó que començarà un cop finalitzada l’adaptació)
 • La resta d’activitats s’iniciaran segons l’any escolar. Cada curs s’informarà de la data d’inici concreta.

 

Pre-inscripcions i Inscripcions:

 • Termini inscripcions: Termini pre-inscripcions: Maig. Si hi ha places disponibles s’obrirà una segona preinscripció durant el mes de setembre, concretament la primera i segona setmana d’inici de curs. La data exacta es comunicarà a través del butlletí inici de curs.
 • Modalitat inscripció: Per l’Ampasoft (apartat Preinscripcions), si bé també hi haurà un dia i hora en el que es podran fer les inscripcions presencials al propi centre.
 • Només s’admetran les pre-inscripcions fetes dins de termini i pels mitjans proposats (Ampasoft i presencialment el dia concret).
 • Tenen preferència els nens i nenes que ja van participar a l’activitat el curs anterior.
 • Les pre-inspricions es confirmaran, a través d’un correu, com a màxim dues setmanes després de tancar el termini de preinscripcions.
 • Si el dia de tancament de les pre-inscripcions, les places sol·licitades són majors a les ofertades s’adjudicarà la plaça per l’ordre d’arribada de la pre-inscripció (data i hora que figuri en l’Ampasoft).
 • Qui es quedi sense plaça, passarà a formar part d’una llista d’espera i, en qualsevol cas, se li oferirà la possibilitat d’apuntar-se en un altra extraescolar.

Altes i baixes durant el curs:

 • Els nens/es es poden inscriure també el segon trimestre, sempre que hi hagi places vacants.
 • Només s’acceptaran baixes durant el trimestre en curs si és per una causa justificada i concreta. En cap cas, es retornarà la quota del trimestre en curs.
 • Al final de trimestre, 15 dies abans, es pot cursar la baixa del nen/a en l’activitat extraescolar complimentant formulari de baixa.

Preus:

 • Els preus indicats són pels socis de l’Ampa i poden variar lleugerament, segons número d’alumnes inscrits i el pressupost definitiu de cada activitat.
 • Els preu de les activitats s’incrementaran en un tant % per aquells inscrits que no siguin socis de l’AFA.
 • Per les famílies nombroses (cal acreditar) i sòcies de l’AFA s’aplicarà un 10% de descompte sobre el preu indicat.
 • Els preus seran fixes durant tot el curs, sempre i quan no hi hagin modificacions significatives en el nombre de nens i nenes inscrits en l’activitat.

Pagament extraescolars i Assegurança escolar:

 • Els alumnes inscrits a qualsevol activitat extraescolar hauran de tenir pagada o pagar en el moment de la inscripció l’assegurança escolar. En cas contrari, no s’acceptarà la inscripció a l’activitat extraescolar.
 • El pagament de la quota de les activitats extraescolars és mensual, i en el cas de no ser soci, s’incrementa un tant % el preu final.
 • No s’admetran nens que no estiguin al corrent del pagament de la quota de l’activitat el trimestre anterior.
 • Els rebuts que siguin retornats suposaren un increment en la quota a pagar (es repercutiran les despeses que comporta el retorn dels rebuts)

Normes pel bon funcionament

 • Els pares us comprometeu a recollir puntualment els fills/es en acabar les activitats. En cas contrari, es portaran a la ludoteca, la qual s’haurà d’abonar per part de la família.
 • Els pares no podeu quedar-vos a veure les activitats extraescolars. A final de curs tindreu la oportunitat de veure què han treballat, doncs farem jornada de portes ofertes i, en alguns casos, festivals.
 • Els nens i nenes s’han de comprometre a mantenir un comportament correcte, adequat i respectuós.

 

Contacte

Si tens qualsevol dubte referent a les activitats extraescolar pots escriure a info@afatfc.catformulari de contacte.

 

Llistat activitats

Consulta l’horari amb totes les activitats

Horari

Consulta l'horari amb totes les activitats

Horari