Pojecte: Colònies d’Estiu

Objectiu:

Coordinar les colònies d’estiu, vetllant en tot moment per la seva qualitat i millora continua.

Les colònies d’estiu tenen lloc la primera setmana de vacances, un cop finalitzar el curs acadèmic.

Actualment, les colònies d’estiu són gestionades per Eix Estels.

Tasques:

  • Coordinar amb el proveïdor del servei, l’organització de les colònies d’estiu.
  • En coordinació amb la comissió de comunicació, facilitar informació a totes les famílies interessades en inscriure’s (xerrades informatives, comunicats).
  • Fer el seguiment del funcionament de les colònies i resol les incidències.
  • Facilita la comunicació entre el proveïdor i les famílies: Informant de tot allò necessari per a l’activitat, recollint qualsevol proposta o inquietud de les famílies, així com resolent dubtes.
  • Vetlla per la qualitat del servei i la seva millora continua.

 Vols participar?

Participar en una comissió no significa necessàriament assistir a reunions als vespres, sinó que comporta coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca determinada (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes, revisar factures, anar a comparar allò que es necessiti, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients…).

Contacta

Contacta amb la comissió

Contacta
Llegir més

Més informació sobre Colònies

Llegir més