Antecedents:
El projecte hort va començar l’any 2017, en un principi hi havia 4 taules de cultiu en la zona dels jardins de l’escola, zona on vàrem poder copsar que no tocava mai el sol. Així que amb el vistiplau de la direcció de l’escola, les taules de cultiu es van traslladar al patí d’Eugeni d’Ors, a tocar de la paret  i de 4 taules van passar a 6 i a més, 5 jardineres verticals. La dinàmica consistia en fer tallers d’hort, subvencionats per l’Afa, pels alumnes de 1r i 2n de primària en horari no lectiu (els tallers es feien a l’esbarjo de l’hora de dinar).

Projecte de Cooperació entre l’AFA i l’Institut Escola.

A partir de 2020 es repensa al projecte d’Hort i passa a ser un projecte de cooperació entre el centre i l’Afa, aquest últim continua proporcionant els tallers d’hort un cop a la setmana, però per l’alumnat de 1r de primària i 1 d’ESO, els tallers es fan en horari lectiu, així doncs el projecte esdevé projecte curricular i transversal per totes les assignatures.

Projecte que consolida la sinergia entre alumnes de 1r de primària i 1 d’ESO, i recull el treball entre alumnes d’edats molt diferents, que es va inicia a P4 i 5è en el projecte de padrins.

Apart un cop el mes també tenim tallers d’Hort pels petits del Centre, els grups de P3, P4 i P5.

aa

Escola Sostenible:

L’any 2020 de resultes d’un projecte Escola – l’AFA, on l’eix vertebrador era el compostatge: acabàvem d’introduir el compostador a l’hort, i ha de desenvolupar un cicle vital de: residus del menjar-compostador-compostatge, vàrem esdevenir Escola Sostenible. Formar part d’aquest projecte global de BCN ens permet gaudir d’assessorament, formació, subvenció i ens proveeix de subvenció, plantes, compost, etc. Aquest programa té per objectiu contribuir a la sostenibilitat des de l’educació, amb el reconeixement de les escoles com a agent de canvi a la ciutat de Barcelona.

1.- Eixos d’ESCOLA SOSTENIBLE del nostre Centre

 • Cura del medi ambient.
 • Creació comissió de sostenibilitat.
 • Participació del consell d’alumnes en la comissió de sostenibilitat.
 • Projecte de l’hort. Posada en marxa en estona no lectiva a l’hora de menjador a primària. Més endavant a horari lectiu i ampliació a infantil i secundària. A secundària el projecte de l’hort s’utilitza com a una mesura per a la inclusió de l’alumnat.
 • Vermicomposador en funcionament a primària i a infantil.
 • Donar suport al desenvolupament d’Escoles +Sostenibles.
 • Promoció de realitzar els comunicats d’escola de forma online.
 • Ampliar dels espais verds del centre, augmentant la presència de vegetació del centre.
 • Promoció de la participació de l’alumnat en la iniciativa de BiciBus de les Corts.
 • Promoció d’activitats relacionades amb hàbits d’alimentació saludable.

2.- Estalvi energètic

 • Apagada d’aparells electrònics a una hora determinada per evitar que quedin encesos?
 • Conscienciació per evitar el malbaratament energètic (apagar els llums de les aules, les PDI’s,…).

3.- Reduir, reciclar i reutilitzar

 • Conscienciació de les tres “R”: reduir, reciclar i reutilitzar.
 • Promoció i control de l’ús d’embolcalls sostenibles a l’hora d’esmorzar: carmanyola, boc’n’roll, intentant reduir al màxim els envasos i el paper d’alumini.
 • Promoure la minimització de residus a l’escola i afavorir la recollida selectiva.

Recollida d’aigua de pluja per regar les plantes de l’hort.

Els Tallers d’hort és una activitat gratuïta que proporciona l’AFA englobat en el seu Pla d’acció anual pel centre.

Temari Hort curs 2021-2022
Primer Trimestre 1r de Primària i 1r d’ESO
TIPUS DE SUBSTRATS

 • La fibra de coco. L’humus de cuc de terra. El compost.

LES VERDURES DE L’HORT

 • Quan plantar.
 • Distàncies entre plantes. Associació de cultius.
 • El reg.

EL COMPOSTADOR I EL VERMICOMPOSTADOR

 • Funcionament. Reciclatge.
 • Els cucs de terra i insectes col·laboradors.

Segon Trimestre 1r de Primària i 1r d’ESO
COBERTURES VEGETALS O MULCHING

 • Tipus de cobertures. Les “males herbes”. L’aigua.

LES PLANTES AROMÀTIQUES, CULINÀRIES I MEDICINALS

 • Plantes autòctones. Necessitats de cada planta.

LES LLAVORS

 • Els diferents tipus de llavors. Com recol·lectar les llavors. Com fer planter.

Tercer Trimestre 1r de Primària i 1r d’ESO
PLANTES BENEFICIOSES A L’HORT

 • Plantes que atrauen els insectes pol·linitzadors i fomenten la biodiversitat.
 • Plantes que repel·leixen les plagues de l’hort.

INSECTES BENEFICIOSES A L’HORT

 • Les marietes i les larves de marietes. Les abelles.
 • La pol·linització.
Contacta

Contacta amb la comissió

Contacta