Pojecte: Finances i Administració

Objectiu:

Gestionar el fons de l’AFA IE Plaça Comas d’acord amb el Pla d’acció aprovat en Junta General i amb el que es decideixi a les diferents reunions de la seva Junta Directiva.

El fons de l’AFA procedeix, principalment, de la quota d’associat que les famílies paguen anualment, i excepcionalment de les diferents subvencions que es puguin aconseguir.

 

Tasques:

 • Elaborar els pressupostos (que es presenten a l’octubre per la seva aprovació en Junta General) i fer el seu seguiment econòmic durant el curs.
 • Recaptar i custodiar els fons de l’AFA, buscant sempre la màxima optimització dels recursos.
 • Portar la comptabilitat (els comptes es tenen a disposició dels socis).
 • Gestionar i fer el seguiment dels moviments bancaris.
 • Demanar pressupostos i canalitzar les necessitats econòmiques d’altres comissions.
 • Gestionar les incidències econòmiques que vagin sorgint, ja sigui amb els proveïdors externs com amb les famílies del centre.
 • Seleccionar, sol·licitar, fer el seguiment i presentar les memòries de subvencions públiques i privades de les activitats promogudes per l’AFA.
 • Gestionar les subvencions i ajuts del Consorci d’Educació i de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Revisar els contractes amb les empreses i el personal contractat.
 • Gestionar les altes i baixes de les activitats extraescolars, així com el seu pagament.
 • Reunir-se amb la comissió econòmica de l’escola per fer-ne un seguiment i atendre, si és possible, algunes de les seves necessitats no cobertes amb el pressupost de l’escola.

Vols participar?

Participar en una comissió no significa necessàriament assistir a reunions als vespres, sinó que comporta coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca determinada (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes, revisar factures, anar a comparar allò que es necessiti, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients…).

Contacta

Contacta amb la comissió

Contacta

Tornar a la pàgina de comissions