Pojecte: Escola de Pares

Objectiu:

Facilitar a totes les famílies interessades una sèrie de xerrades durant el curs escolar que els ajudi a millorar en el gran projecte vital que comporta ser pare i mare.

Tasques:

  • A inici de curs, sol·licitar a l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona) i/o altres institucions les xerrades de formació pels pares, intentant sempre que tota la comunitat tingui una xerrada del seu interès.
  • Organitzar les xerrades adjudicades a l’AFA (habitualment 2/3 xerrades per any): Horari, material necessari, informació a pares, recollida inscripcions.
  • El dia de la xerrada, coordinar que tot funcioni.
  • Vetllar per la qualitat del servei i la seva millora continua.
  • Recaptar informació sobre altres xerrades que puguin ser d’interés.
  • En coordinació amb la comissió de comunicació, facilitar la informació a les famílies.

 Vols participar?

Participar en una comissió no significa necessàriament assistir a reunions als vespres, sinó que comporta coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca determinada (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes, revisar factures, anar a comparar allò que es necessiti, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients…).

Contacta

Contacta amb la comissió

Contacta

Tornar a la pàgina de comissions