A la nostra activitat, els participants exploten la seva creativitat en fotografia, edició de vídeo, modelatge, pintura, i disseny gràfic, fusionant art tradicional i tecnologia moderna en projectes pràctics. Aquesta extraescolar divertit i innovador permet als estudiants transformar la seva imaginació en expressions artístiques tangibles.

Proveïdor: El trencaclosques
Curs:  Primària
Duració: 60min/setmana
Quota associat: 35€/mes

Descarrega el dossier del proveïdor

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.

Per a infantil I4 I5 1r i 2n
A teatre, els nens i nenes, inventaran histories a través de les quals treballaran la confianc;a, la imaginació i el reconeixement de les emocions, en un espai de diversió.

ProveïdorSkakespeare and friends
Curs:  I3   I4
Duració: 60 min/setmana
Horari  divendres de 16h a 17h
Quota associat: 30€/mes

Curs:  1r  2n
Duració: 60 min/setmana
Horari  divendres de 16h a 17h
Quota associat: 32€/mes

Descarrega el dossier del proveïdor

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.

Per Primària 3r 4t 5è i 6è
Teatre musical esta pensada per a viure !’experiencia del teatre des de totes les vessants possibles, endinsant-se en el treball de la interpretació, el cant i la dansa.
Objectius:

 • Potenciar la imaginació, l’observació i la fantasia.
 • Dramatitzar situacions teatrals de manera individual o en grup.
 • Presentar davant d’un públic una proposta teatral.

Com Treballem?

 • Explorarem i ens enriquirem mitjanc;ant l’expressió corporal.
 • Descobrirem jocs pera reforc;ar l’escolta i la confianc;a.
 • Afavorirem el desenvolupament del joc simbolic al joc dramatic; jugarem a inventar histories, imitar personatges, animals …
 • Treballarem la imaginació, l’observació i el món de la fantasia a través d’improvisacions i el treball d’expressió corporal.
 • Assajarem a través de la dansa, conceptes basics de coreografia musical i direccions esceniques i treballarem la coordinació, el ritme, la musicalitat i la consciencia espacial.
 • Experimentarem les possibilitats de la veu i la seva aplicació en la caracterització de personatges i canc;ons.

ProveïdorSkakespeare and friends
Curs:  de 3r a 6è
Duració: 75 min/setmana
Horari:  divendres de 16h a 17,15h
Quota associat: 34€/mes

ProveïdorSkakespeare and friends
Curs:  ESO
Duració: 75 min/setmana
Horari:  dimecres
Quota associat: 34€/mes

Descarrega el dossier del proveïdor

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.

L’oferta d’activitat extraescolar de Música destinada a alumnes de l’IE Plaça Comas, es desenvoluparà dintre de les instal·lacions de la pròpia escola. En cas que l’AFA consideri que algunes classes s’hauríen d’impartir en el nostre centre, la direcció no hi veu cap inconvenient donat la proximitat entre els dos centres.
Es pretén que l’alumnat aprengui a gaudir de la música d’una forma divertida i amena tot sense descuidar el correcte aprenentatge del llenguatge musical i els instruments.  Oferim informes de l’evolució dels alumnes i possibilitat d’un concert durant el curs.

L’oferta es desdobla amb:LLENGUATGE MUSICAL (classes grupals):
◦ INICIACIÓ 1 : alumnes de P-4
◦ INICIACIÓ 2 : alumnes de P-5
◦ BÀSIC1 a BÀSIC6: alumnes de 1er a 6é de primaria.

Iniciació I Musical més Roda d’Instruments I4

Desenvolupament de la sensibilitat i les capacitats dels infants a través del joc, la rítmica el moviment i la cançó. Descobriment de les qualitats del so mitjançant la manipulació d’instruments ORFF a través fe jocs cooperatius, audició i dansa. S’inicia el taller d’Instruments per a que el nen pugui manipular-los, escoltar-los i sensibilitzar-se amb els seus sons, sempre d’una forma lúdica.

A part de continuar treballant el que s’ha iniciat a INICIACIÓ 1, es fan audicions pedagògiques i immersió en el món del llenguatge musical a fi de desenvolupar la oïda, es continua el Taller d’Instruments amb l’objectiu de despertar la curiositat per algun dels instruments treballats

Donem especial èmfasi al TALLER D’INSTRUMENTS al nivell d’INICIACIÓ, perquè pensem que es important que l’infant, ja de ben petit, tingui al seu abast els diferents instruments, que els escolti tocats pels professors, per ell mateix i pels seus companys, que aprengui la posició correcta, etc, amb la finalitat de que més
endavant pugui escollir, sempre amb l’ajut del professor, el que més li agradi o aquell pel que tingui més facilitat.

Instruments de la Roda:
• Piano, Guitarra, Ukelele,  Guitarra elèctrica, Violí, Viola, Flauta travessera, Trompeta

ProveïdorEsclat 
Curs:  I4
Duració:  dijous 45 min/setmana
Recollida: c/Eugeni d’Ors
Quota associat: 33€

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.

Iniciació II Musical més Roda d’Instruments I5

A part de continuar treballant el que s’ha iniciat a INICIACIÓ 1, es fan audicions pedagògiques i immersió en el món del llenguatge musical a fi de desenvolupar la oïda, es continua el Taller d’Instruments amb l’objectiu de despertar la curiositat per algun dels instruments treballats

Donem especial èmfasi al TALLER D’INSTRUMENTS al nivell d’INICIACIÓ, perquè pensem que es important que l’infant, ja de ben petit, tingui al seu abast els diferents instruments, que els escolti tocats pels professors, per ell mateix i pels seus companys, que aprengui la posició correcta, etc, amb la finalitat de que més
endavant pugui escollir, sempre amb l’ajut del professor, el que més li agradi o aquell pel que tingui més facilitat.

Instruments de la Roda:
• Piano, Guitarra, Ukelele,  Guitarra elèctrica, Violí, Viola, Flauta travessera, Trompeta

ProveïdorEsclat 
Curs:  I5
Duració:  dimarts 45 min/setmana
Recollida: c/Eugeni d’Ors
Quota associat: 33€

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.

LLENGUATGE MUSICAL (classes grupals):

BÀSIC1 a BÀSIC6: alumnes de 1er a 6é de primaria. En els cas d’alumnes que s’incorporen sense haver passat per BASIC1 a partir de BÀSIC2 prèviament se’ls hi farà una prova per determinar a quin grup s’ubicaran. Finalitzar BÀSIC6 equival a assolir el Nivell Elemental de l’ensenyament musical i la possibilitat d’accedir per prova d’accés oficial als estudis reglats de Grau Professional

Instruments:

 • Piano
 • Guitarra
 • Ukelele
 • Baix
 • Violí
 • Trompeta
 • Flauta travessera

 CANT CORAL

Classes grupals per a nens a partir de primer de primària, els nens poden accedir des de qualsevol curs, sense necessitat de cap prova prèvia.

Àrea artística

Dilluns

Creativitat Artística III

Dimarts

Cant Coral
Llenguatge musical
Ini Musical + Roda d’Instruments

Dimecres

Teatre Musical
Creativitat Artística I

Dijous

Llenguatge musical
Cant Coral
Creativitat Artística II

Divendres

Teatre
Teatre Musical
Kids

Tornar a l'àrea d'extraescolars

Tornar
Tornar