Pojecte: Solidaritat i Cooperació

Objectiu:

Conscienciar als alumnes de la importància de la solidaritat en la vida en comunitat, tot impulsant activitats que els permetin prendre consciència.

En aquest sentit, actualment portem a terme dos projectes anuals:  la Xocolatada Solidària i la 1origami1euro per la Marató de TV3

Vols participar?

Participar en una comissió no significa necessàriament assistir a reunions als vespres, sinó que comporta coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca determinada (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes, revisar factures, anar a comparar allò que es necessiti, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients…).

Contacta

Contacta amb la comissió

Contacta

Tornar a la pàgina de comissions