Activitats Extraescolars

Les activitats extraescolars són activitats voluntàries i de pagament que els nens i nenes realitzen fora de l’horari escolar . Per poder fer qualsevol de les activitats (tant d’extraescolars com serveis que ofereix l’AFA) els nens/nenes han de tindre l’assegurança obligatòria (cost 20€ anuals/infant)

Des de l’AFA considerem que les activitats extraescolars són un complement fantàstic a les activitats escolars, ja que ajuden a impulsar el desenvolupament global dels nens i nenes en aquella àrea d’interès que més els pot agradar i/o necessitar.

Com a AFA, oferim activitats en les següents 4 àrees: Artística, Esportiva, Idiomes, i Lògico-Tecnològica.

En aquest sentit, des de la Comissió d’extraescolars de l’AFA, cada any impulsem i coordinem amb els proveïdors 19 tipus d’activitats, intentant englobar els diferents interessos que poden existir, garantint una bona qualitat de servei al millor preu possible.

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.

Dossier d’Extraescolars 2021-22

Consulta l’horari de les activitats extraescolars


Horari

Consulta l'horari de totes les activitats

Horari