Com ens organitzem?

Per dur a terme totes les activitats, ens organitzem en una Assemblea General, una Junta Directiva, unes comissions (o grups de treball) i en uns delegats de classe.

Assemblea General

Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació i està format per tots els pares, mares i tutors d’alumnes de l’escola.

Es convoca, en sessió ordinària, un cop a l’any (mes d’octubre) per aprovar els pressupostos, el pla d’acció anual i debatre tots els temes que plantegi la Junta Directiva. Tanmateix, es pot convocar amb caràcter extraordinari quan es consideri convenient, mitjançant escrit a la Junta Directiva de l’AFA.

Té dret a assistir-hi qualsevol persona que sigui pare, mare o tutor d’un alumne. Tots els seu membres queden subjectes als acords de l’Assemblea, incloent-hi els qui no hi han assistit.

La Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan executiu, supervisor i de representació de l’AFA. El seu objectiu és dirigir i supervisar el pla d’acció i pressupostos anuals aprovats en Assembla General.

La Junta Directiva està formada per el President/a, Tresorer/a, Secretari/a (tots 3 escollits en l’Assemblea General cada 5 anys, llevat sorgeixi vacant), i els/les coordinadors/es de les diferents comissions o grups de treball.

Es reuneixen un cop al mes per avaluar les accions realitzades per les diferents comissions i planificar les dels mesos següents, així com per decidir qualsevol acció que estigui sota l’àmbit de responsabilitat de l’AFA.

Les Comissions o Grups de Treball

Les Comissions o Grups de Treball són un grup de pares, mares i/o tutors que es comprometen a impulsar i organitzar les diferents tasques que l’AFA necessita per acomplir els seus objectius.

Actualment, comptem amb les següents comissions, cada una d’elles coordinada per un responsable:

1.- Comissió Finances i Administració

2.- Comissió Comunicació

3.- Comissió Extraescolars

4.- Comissió Delegats

5.- Comissió Casal d’Estiu

6.- Comissió Colònies d’Estiu

7.- Comissió Escola de Pares

8.- Comissió Colla Gegantera i Timbalers

9.- Comissió Festes

10.- Comissió Hort Escolar

11.- Comissió Reutilització de Llibre

12.- Comissió Solidaritat i Cooperació

Participar en una comissió no significa necessàriament assistir a reunions als vespres, sinó que comporta coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca determinada (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes, revisar factures, anar a comparar allò que es necessiti, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients…).

Coneix amb detall què fa cada una de les comissions.

Els delegats i les delegades

Els delegats i les delegades de classe són els pares, mares i/o tutors que, voluntàriament, es presten a realitzar aquesta tasca.

La seva funció és, d’una banda, motivar i dinamitzar les famílies de la seva classe, i d’altra, facilitar la comunicació entre les famílies i l’AFA. Són una peça clau de  l’associació perquè ens ajuden a conèixer les inquietuds i noves propostes de les famílies, alhora que faciliten una comunicació més directe amb les famílies.

Els delegats i delegades es reuneixen una vegada al trimestre amb els membres de la Junta Directiva per rebre tota la informació de les accions realitzades i pendents de realitzar, així com per comunicar totes aquelles inquietuds i propostes del seu grup classe.

Llegir més

Com pots participar?

Llegir més

L’AFA som més que un gra de sorra dins la vida de l’escola: Som la veu de totes les famílies treballant per una educació de qualitat.

Per això necessitem gent com tu: Gent que cregui que l’educació és una responsabilitat compartida amb l’escola i s’impliqui en la gestió i activitats de l’AFA.

Tant se val si disposes d’una hora al mes o a la setmana, la teva cooperació és valuosa.