Què són?

Els projectes o Grups de Treball són un grup de pares, mares i/o tutors que es comprometen a impulsar i organitzar les diferents tasques que l’AFA necessita per acomplir els seus objectius.

Actualment, comptem amb les següents grups de treball, cada un d’ells coordinat per un responsable, el qual impulsa i gestiona la comissió perquè, en equip, es realitzin les tasques corresponents i s’aconsegueixin els objectius establerts.

Quines hi ha?

Vols participar?

Participar en una projecte no significa necessàriament assistir a reunions als vespres, sinó que comporta coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca determinada (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes, revisar factures, anar a comparar allò que es necessiti, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients…).

Les últimes notícies de l’AFA IE Plaça Comas