S’ofereixen 2 nivells de natació, cadascun d’ells amb uns objectius plantejats per aconseguir al llarg de tot el curs, unes activitats d’ensenyament i aprenentatge per assolir els objectius, uns continguts per saber el que cal treballar i les avaluacions perquè tant el tècnic com els familiars coneguin en quin punt de l’aprenentatge es troba l’alumne/a.

Objectius: Aprendre a nedar en les seves diferents modalitats, enfortir i millorar la capacitat pulmonar, millorar el sistema psicomotor, adquirir hàbits higiènics i millorar la confiança i l’autoestima.

Curs:  I4 I5
Recollida: Forus
Quota associat: 30€
Proveïdor: Forus

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu. Horaris al final de la pàgina

Les classes aniran enfocades al moviment i l’expressió corporal de l’alumnat. Començarem un aprenentatge amb els moviments bàsics de la dança. Són classes dirigides tipus ball en línia on s’aprendran senzilles coreografies.

Objectius: Treballar: la lateralitat, la coordinació, l’equilibri, el to muscular, l’autocontrol, l’orientació espacial i temporal, la creativitat i expressió, així com el ritme

Proveïdor: Valors
Curs:   I4  I5
Duració: 90 min/setmana
Quota associat: 28€/mes
Recollida: Carrer Dolors Masferrer.

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu. Horaris al final de la pàgina

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.

Adaptació pels mes petits de l’activitat de desplaçaments. Mitjançant el joc els introduirem en el mon dels desplaçaments aprenen habilitats m otrius bàsiques, equilirbi i ritme

Objectius: Desplaçar-se d’un punt a un altre de l’entorn amb la sola ajuda del propi cos sobrepassant tots els obstacles (mentals o físics) que es trobin entre les dues localitzacions; per a això, es triarà el moviment més útil i eficient sempre que prevalgui la seguretat en el desplaçament.

Què aprendran? Treballarem la lateralitat, coordinació, equilibri, to muscular, autocontrol, orientació espacial i temporal, creativitat i expressió, així com el ritme. Més info pàgina ADD.

Proveïdor: Valors
Curs:  I3  I4  I5
Duració: 90 min/setmana
Quota associat: 28€/mes
Recollida: Eugeni d’ors

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu. Horaris al final de la pàgina

Mogue’m el cos…
És una activitat dirigida als nens d’infantil i pretén que els més petits aprenguin habilitats motrius bàsiques.

Durant els trimestres introduirem diferents esports com futbol, bàsquet, handbol, arts marcials, gimnàstica artística etc… per introduir-los al món dels esports individual i d’equip.

Objectius: Introduir diferents esports mitjançant jocs. Treballar: la lateralitat, la coordinació, l’equilibri, el to muscular, l’autocontrol, l’orientació espacial i temporal, la creativitat i expressió, així com el ritme.

Proveïdor: Valors
Curs:  I3   I4  I5
Duració: 90 min/setmana
Horari  dimarts 16h a 17,30h
Quota associat: 28€/mes
Recollida: Eugeni d’ors

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu. Horaris al final de la pàgina

Esports Infantil

Dilluns

Natació Infantil

Dimarts

Jocs Esportius

Dijous

Circuits
Dansa
Tornar

Tornar a l'àrea d'esports

Tornar