Les inscripcions del primer trimestre de les activitats extraescolars per al proper curs 2023-24 començaran diumenge 14 de maig a les 9h mitjançant l’AMPAsoft i el termini finalitzarà dissabte 20 de maig a les 21h per facilitar a totes les famílies la inscripció a les activitats.

No seran vàlides en cap cas les inscripcions si no s’ha signat la Llei de Protecció de Dades o no s’està al dia dels pagaments de la quota de l’AFA. Les inscripcions fora de termini aniran a la llista d’espera d’assignació de places en tots els casos, encara que hagin cursat el curs anterior.

Les activitats extraescolars començaran el 18 de setembre (excepte acollida i ludoteca que s’inicien el primer dia que comença el curs escolar). Del 4 al 15 de setembre s’oferirà ludoteca fins a les 18 h.

Totes les activitats constaran d’un mínim de 8 o 9 alumnes i un màxim de 12 a infantil i 15 a primària (excepte en esports d’equip, que variarà en funció de l’activitat).

Us recordem que trobareu tota la informació sobre les activitats, horaris i preus al dossier d’extraescolars.

Rebuts

El rebut de setembre es girarà el 5 de juliol. En les activitats en què fos necessari material o matrícula, es girarà al setembre.

El curs vinent canvia el sistema de pagament i les quotes de les extraescolars passen a ser mensuals. Durant els 5 primers dies de començament del mes es giraran els rebuts de les extraescolars a les famílies. Si per qualsevol motiu per a alguna família aquesta forma de pagament fos un inconvenient poden enviar un correu electrònic a info@afatfc.cat per adaptar-nos a les seves necessitats.

Els preus seran fixos durant tot el curs, sempre que no hi hagi modificacions significatives en el nombre de nens i nenes inscrits en l’activitat.

Per revisar que tot és correcte abans que es passi el rebut, podeu entrar a l’apartat “Economia” de l’AMPAsoft i revisar les extraescolars a les quals estan apuntats els vostres fills i filles 5 dies abans de passar el rebut. Si hi ha qualsevol dubte o error, poseu-vos en contacte amb l’AFA.